“Wierzę w siłę szczerej i uczciwej relacji biznesowej z klientami i dostawcami”