“Bez szczerej i otwartej relacji w obrębie całego łańcucha wartości ani rusz”