Robić tak wiele, angażując tak mało. Jak Groupe Jolimont poprawiło kondycję sieci i centrum danych?