Wi-Fi prawem, nie towarem! Tritech i Extreme Networks łączą mieszkańców Brześcia Kujawskiego