Problemy trzeba rozwiązywać, a nie się przed nimi ukrywać