Szkoła Przyszłości – rozwiązania Extreme Networks dla sektora edukacyjnego na targach ISTE 2019