Network Design University. Wykład nr 5 – Monetyzacja sieci