Network Design University. Wykład nr 3 – Włączanie analizy danych sieci i bezpieczeństwo wewnętrzne