Network Design University. Wykład nr 2 – Rozbudowa sieci